Thông Báo

12-08-2022

Thông Báo


ĐIẠ CHỈ


FRIDA KATZLAND 49
1705 JG HEERHUGOWAARD


Thư Mời Tham Dự Khoá Lễ Cầu An và Pháp Thoại tại tư gia Phật tử Quảng Minh & Diệu Duyên.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Kính gởi chư tôn tịnh đức Tăng Ni cùng quý Phật tử và quý vị đồng hương thân mến.
Thưa quý vị, về việc xảy ra tại Chùa Linh Sơn Hoà Lan ít nhiều gì quý vị cũng đã biết. Cho nên kỳ trước cũng đã có buổi họp mặt một lần và lần đến Hoà kỳ này cũng vậy, chúng tôi cũng không thể về Chùa để sinh hoạt được, do đó chúng tôi đã nhờ Phật tử Quảng Minh và Diệu Duyên giúp cho mượn chỗ để sinh hoạt một buổi.
Buổi sinh hoạt này được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 08 năm 2022, bắt đầu vào lúc: 11 giờ sáng.
Chúng tôi xin mời quý Phật tử nhín chút thời gian về tư gia của Quảng Minh và Diệu Duyên để cùng nhau sinh hoạt.


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.


Chương Trình Sinh Hoạt


11 giờ tụng Kinh Cầu An
11: 30 Pháp thoại

12:30 dùng cơm chay thân mật
01:30 hoàn mãn.


Thầy Thích Trí Thoát

Kính Mời

Thông Báo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Kính gửi quý Phật Tử,


Tôi đã gửi cho một số Phật Tử một bức thư vào ngày 14 tháng 5 năm 2022. Trong tương lai nếu quý Phật Tử nào không muốn nhận điện thư hay thư của Hội Dồng Quản Trị Chùa Linh Sơn Oudendijk nữa, xin vui lòng cho chúng tôi biết qua e-mail, chúng tôi sẽ lấy địa chỉ e-mail / địa chỉ nhà của quý Phật Tử ra khỏi hồ sơ của Chùa.


Xin cảm ơn.


Trân trọng,


Frank VisserKennisgeving


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Beste boeddhisten,


Ik heb u op 14 mei 2022 een brief gestuurd. Mocht u in de toekomst geen e-mails of brieven meer willen ontvangen van het bestuur van Linh Son Tempel Oudendijk, laat het ons dan weten via e-mail, dan verwijderen wij uw e-mailadres/huisadres uit de administratie van de tempel.


Dank u.


Met vriendelijke groet,


Frank Visser


Chương Trình Các Ngày Lễ Trong Năm 2022 Của Chùa Linh Sơn Hòa Lan


* Ngày 8 Tháng 5 Năm 2022, nhầm ngày 8 tháng 4 năm nhâm dần.

Đại Lễ Phật Đản.


* Ngày 24/07/2022, nhầm ngày 26/06/ nhâm dần, Lễ Vía Đức Quán Âm Bồ Tát Thành Đạo.


* Ngày 07/08/2022, nhầm ngày 10/07, nhâm dần,

Đại Lễ Vu Lan.


* Ngày 09/10/2022, nhầm ngày 14/09 nhâm dần. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


* Ngày 04/12/2022, nhầm ngày 11/11/nhâm dần. Lễ Vía Đức Phật A Di Đà.