Chương Trình Tu Học

Chương Trình Tu Học Chùa Linh Sơn


Hàng tuần ngày chủ nhật

Hàng tuần ngày chủ nhật, sinh hoạt hội bắt đầu từ


06:00  –  7.00 giờ :   Tụng kinh Lăng Nghiêm,

                                   niệm Phật A Di Đà

07:00  –  8.45 giờ :    Đại chúng dùng sáng

09.00 – 12.30 giờ :    Niệm phật A Di Đà,

12.30 – 13.00 giờ :   Phật pháp vấn đáp

13.30 – 14.30 giờ :   Dùng cơm thân mật


________________________________________________Ban tổ chức chùa Linh Sơn xin trân trọng thông báo

chương trình tu học, kính mời toàn thể quý phật tử,

về chùa tham dự khóa tu.

Quý phật tử nào muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc

về chùa, số điện thoại: 0229.769.102


Nam Mo A Di Đà Phật