Bản tin

04-03-2023: De eerste nieuwsbrief van 2023 vindt u hieronder.


20-02-2023: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Những ngày đại lễ của năm 2023. Mọi chi tiết xin vui lòng xem mục Thông Báo.


Bản tin: 2023:


Bản tin:  04-03-2023: De eerste nieuwsbrief van 2023 vindt u hieronder.


  20-02-2023: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. De planning van de feestdagen in 2023 vindt u hier op de Thông Báo pagina.


  Nieuwsbrieven 2023:


  Nieuwsbrieven:

  Chương Trình Các Ngày Lễ Trong Năm 2022 Của Chùa Linh Sơn Hòa Lan


  * Ngày 8 Tháng 5 Năm 2022, nhầm ngày 8 tháng 4 năm nhâm dần.

  Đại Lễ Phật Đản.


  * Ngày 24/07/2022, nhầm ngày 26/06/ nhâm dần, Lễ Vía Đức Quán Âm Bồ Tát Thành Đạo.


  * Ngày 07/08/2022, nhầm ngày 10/07, nhâm dần,

  Đại Lễ Vu Lan.


  * Ngày 09/10/2022, nhầm ngày 14/09 nhâm dần. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


  * Ngày 04/12/2022, nhầm ngày 11/11/nhâm dần. Lễ Vía Đức Phật A Di Đà.