Anbi

ANBI

Bắt đầu 2016 Chùa Linh Sơn được vào danh sách

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Điều này có nghĩa rằng tiền cúng dường được trừ vào giấy khai thuế.


Stichting Linh Son Tempel is vanaf 2016 door de belastingdienst

erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat schenkingen aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte.

Hieronder vindt u het meerjarig beleidsplan en de jaarlijkse resultatenrekeningen van 2015 tot en met heden.