Lịch trình năm 2023


KÍNH THÔNG BÁO NHỮNG NGÀY ĐẠI LỄ TẠI CHÙA LINH SƠN HÒA LAN ĐẾN THÁNG TÁM NĂM 2023.


27/08/2023, nhầm ngày 05/07 năm Quý Mão, Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu.


05/11/2023, nhầm ngày 22/09 năm Quý Mão, Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


31/12/2023, nhầm ngày 12/11 năm Quý Mão, LễViá Của Đức Phật A Di Đà.


09/02/2024, nhầm ngày 30/01 năm Giáp Thìn, Lễ Đón Giao Thừa (Tết Nguyên Đán )