Lịch trình năm 2023


KÍNH THÔNG BÁO NHỮNG NGÀY ĐẠI LỄ TẠI CHÙA LINH SƠN HÒA LAN ĐẾN THÁNG TÁM NĂM 2023.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


12/03/2023, nhầm ngày 21/02 năm Quý Mão Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh.


18/06/2023, nhầm ngày 24/04 năm Quý Mão, Đại Lễ Phật Đản (PL: 2567).


06/08/2023, nhầm ngày 20/06 năm Quý Mão, Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo.


27/08/2023, nhầm ngày 05/07 năm Quý Mão, Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu.


05/11/2023, nhầm ngày 22/09 năm Quý Mão, Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


31/12/2023, nhầm ngày 12/11 năm Quý Mão, LễViá Của Đức Phật A Di Đà.


09/02/2024, nhầm ngày 30/01 năm Giáp Thìn, Lễ Đón Giao Thừa (Tết Nguyên Đán )