Lịch trình năm 2024


KÍNH THÔNG BÁO NHỮNG NGÀY ĐẠI LỄ TẠI CHÙA LINH SƠN HÒA LAN ĐẾN THÁNG TÁM NĂM 2024.


09/02/2024 nhằm ngày 30/12 Quý Mão Giao Thừa ( Tết Nguyên Đán).


25/02/2024 nhằm ngày 16/01 Giáp Thìn Cúng Rằm Thượng Nguyên.


31/03/2024 nhằm ngày 22/02 Giáp Thìn Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh.


19/05/2024 nhằm ngày 12/04 Giáp Thìn Đại Lễ Phật Đản (PL: 2568).


21/07/2024 nhằm ngày 16/06 Giáp Thìn Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo.


11/08/2024 nhằm ngày 08/07 Giáp Thìn Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu.


20/10/2024 nhằm ngày 18/09 Giáp Thìn Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


15/12/2024 nhằm ngày 15/11 Giáp Thìn LễViá Của Đức Phật A Di Đà.


28/01/2025 nhằm ngày 29/12 Giáp Thìn Lễ Đón Giao Thừa. (Tết Nguyên Đán )